Hoo Man Chan

Hoo Man Chan (1973) is al geruime tijd werkzaam als spreker en rondleider, en is in Rotterdam en Den Haag een gekende naam en bekend gezicht op kunstlezingen en rondleidingen. Onder de vele mensen die positieve ervaringen met Hoo Man hebben gehad, bevinden zich museumdirekteur Sjarel Ex en kunstmecenas Han Nefkens. Hoo Man verleende zijn medewerking aan het NTR televisie-programma ART-Clips (2014), waarin hij meermaals optrad als kenner van verschillende kunstvormen en de cultuurhistorische achtergronden ervan.
In een eerdere fase heeft Hoo Man tijdens een studie Cultuurgeschiedenis vanaf de Verlichting aan de Universiteit van Utrecht, zich breed laten vormen op de terreinen van de kunstgeschiedenis, muziekgeschiedenis en literatuur- en po√ęziegeschiedenis. Die verdiepende investerende periode rondde hij af met een these over Faust-poezie naar Goethe uit de Europese Romantiek.
Momenteel maken veel opdrachtgevers gebruik van Hoo Mans kennis en kundigheden. Zij zijn onder meer: Gemeentemuseum Den Haag, Bibliotheek Rotterdam, Mesdag Collectie (Van Gogh Museum), Bibliotheek Den Haag, Kunsthal Rotterdam (Urban Guides), HOVO Nijmegen, museum Boijmans Van Beuningen, SKVR, en het Nederlands Fotomuseum.