vacature secretaris

Geplaatst

Wegens het vertrek uit het bestuur van de huidige secretaris is het Wijks Atelier op zoek naar kandidaten die de functie van secretaris op zich willen nemen.
Het bestuur bestaat uit vijf leden. Samen dragen zij de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de Stichting Wijks Atelier, daarin bijgestaan door enkele vrijwilligers die de cursistenadministratie, een deel van de programmering en de public relations op zich hebben genomen.
De secretaris heeft de volgende taken:
• In overleg met de voorzitter en penningmeester opstellen van de agenda en uitschrijven van bestuursvergaderingen;
• Maken van de notulen (incl. actiepunten);
• Bewaken van de voortgang;
• Correspondentie;
• Inschrijven/uitschrijven Kamer van Koophandel;
• Juridische Zaken;
• Inhoudelijke innovatie, samen met het bestuurslid Programmering.
Het bestuur vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Daarnaast zijn er enkele activiteiten (Kunstmarkt, Jubileumviering, bijeenkomst van de gemeente etc.) waar de secretaris geacht wordt acte de présence te geven.
Belangstelling voor deze functie, maar nog vragen? U kunt bellen met voorzitter Lianne Peters, 06 52022306