Update Corona maatregelen Wijks Atelier: Alle lessen gaan nog steeds door!

Ook dit keer hebben de extra aangekondigde maatregelen van het kabinet (persconferentie 13 oktober) geen gevolgen voor onze lessen en cursussen. Als organisatie waar beeldende kunst wordt beoefend, vallen onze lessen binnen de gestelde kaders van maximaal 30 personen per ruimte waar de 1,5 meter afstand gewaarborgd is (voor iedereen boven de 18 jaar). Alle lessen gaan gewoon door. Wel zijn we extra alert op het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar, het dragen van een mondkapje in de hal en gangen (vanaf 13 jaar) en op het volgen van alle andere richtlijnen zoals we die inmiddels kennen. En blijf thuis bij (milde) klachten, ook als je huisgenoten klachten hebben.
De richtlijnen van overheid en RIVM zijn voor het Wijks Atelier leidend. We blijven de berichtgeving nauwlettend in de gaten houden. Cursisten worden via email op de hoogte gehouden van de richtlijnen, gedragsregels en protocollen en eventuele aanpassingen van deze.

Lees hier nogmaals het Coronaprotocol van het Wijks Atelier