Over kunst

Kijken naar kunst / beginners (1729)

voorjaar 2018

Herkent u dit: vol goede moed stap je een museum binnen, maar na twee zalen bent je al ontmoedigd ? Al veel gezien, maar weinig begrepen; onbekend maakt immers onbemind. Jammer, want er is in musea zoveel te ontdekken ! Wanneer u beter beslagen op het kunstijs was gekomen, zou u deze zalen heel anders hebben ervaren.
Deze cursus biedt een handreiking om beter te gaan kijken en zo de betekenis en de (soms verborgen) boodschap in een kunstwerk te herkennen en te begrijpen. Uit een palet van kunstwerken uit verschillende periodes maakt u zelf een selectie. Vervolgens nemen we de materiële en ideële aspecten van de gekozen werken met elkaar onder de loep. Bij een schilderij stellen we de vraag is het geschilderd op doek of paneel, welke verf is gebruikt. Ook kijken we naar compositie en beeldmiddelen: kleur, lijn en perspectief. Wie was de kunstenaar en hoe herken ik zijn of haar werk; was deze kunstenaar een eenling of wordt deze tot een stroming gerekend ?
Daarbij besteden we ook aandacht aan de historische context. Kun je aan het kunstwerk iets aflezen over de ontstaanstijd ? Is het werk gemaakt voor de vrije markt of voor een opdrachtgever en had het werk een speciale functie ?
We gaan op een interactieve manier met elkaar op zoek naar het verhaal achter het materiaal.

dinsdag 19:30 - 22:00 uur
06-03-2018 t/m 20-03-2018
aantal lessen : 3
aantal deelnemers : 12 - 14
kosten : € 57,50
docent : Marina Marijnen
website : klik hier
atelier : 1