Nieuwe coronamaatregelen vanaf 6 november 2021

Beste cursisten,

Gisteren hebben jullie allemaal kennis kunnen nemen van de nieuwe coronamaatregelen. Veel blijft hetzelfde, zoals de basisregels. Maar nieuw voor onze organisatie is het coronatoegangsbewijs.  Ook wij moeten onze cursisten hierop controleren. Dit betekent dat jullie vanaf 6 november een QR-code moeten laten zien of een papieren inentingsbewijs. De QR-code geeft aan of je gevaccineerd, getest of genezen verklaard bent. De docenten zelf kunnen bij controle niet zien waarvoor je een QR-code hebt gekregen.

Ook het mondkapje zal in de gangen van het Feuniksgebouw weer gedragen moeten worden. Als je op je werkplek bent, kan dit weer af.

De 1,5 meter afstand is geen verplichting, maar probeer die met z’n allen zo veel mogelijk te handhaven. Dit kan ook  in de lokalen. Hou ook de ventilatie in de gaten.

Wij begrijpen dat dit niet leuk is, maar ook wij moeten ons houden aan de regels. Laten we voorlopig blij zijn dat we het atelier niet weer hoeven te sluiten.

Hieronder vind je een uittreksel van de regels die gelden vanaf vandaag. (gehaald van de site Rijksoverheid.nl)

 

 

Maatregelen die per direct gelden (vanaf 3 november 2021)

Basisregels blijven belangrijk

Om de verspreiding van het virus te beperken, is het erg belangrijk dat iedereen de basisregels blijft volgen. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Blijf daarom de basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus volgen. Ook als je al gevaccineerd bent. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie.

Onder de basisregels wordt verstaan:

 • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Maatregelen vanaf 6 november:

Mondkapjesplicht

Momenteel geldt de mondkapjesplicht alleen in het openbaar vervoer.

Vanaf 6 november gaat de mondkapjesplicht weer gelden op meer locaties. Mondkapjes zijn opnieuw verplicht in alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen (CTB’s) gebruikt worden. Dit geldt onder andere voor:

 • In alle voor publiek toegankelijke gebouwen binnen en overdekte gebieden waar geen coronatoegangsbewijs wordt gebruikt zoals:
  • Supermarkten, winkels, bibliotheken, spellocaties en pretparken.
 • Bij verplaatsing in mbo scholen, hogescholen en universiteiten. Als je zit mag het mondkapje af.

Verbreden van de inzet van het coronatoegangsbewijs

De inzet van een coronatoegangsbewijs verkleint de kans dat het virus hier kan rondgaan. Door alleen mensen toe te laten die hersteld, gevaccineerd of getest zijn wordt het besmettingsrisico aanzienlijk verminderd voor alle bezoekers. Het coronatoegangsbewijs sluit de kans op besmetting niet uit. Het zorgt ervoor dat iedereen zo veilig mogelijk samen kan komen. Daarnaast draagt het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij aan het open houden van de meeste locaties op maximale capaciteit.

Voor een aantal sectoren is het gebruik van coronatoegangsbewijzen al verplicht. Deze aangewezen sectoren kunnen alleen open met de inzet van coronatoegangsbewijzen. Dit gold tot nu toe o.a. voor horeca, evenementen, sportwedstrijden en culturele plekken.

Vanaf 6 november geldt het coronatoegangsbewijs op meer plekken.

Het gebruik van het coronatoegangsbewijs is dan ook verplicht voor onder meer:

 • Georganiseerde kunst & cultuur beoefening vanaf 18 jaar, zoals: muziekles en schilderles. Of bijvoorbeeld repetities voor zang, dans en toneel. Jeugd tot 18 jaar is hiervan uitgezonderd.