Covid-19 protocol Wijks Atelier

Als bestuur van het Wijks Atelier hebben we het volgende protocol opgesteld, waarbij de gezondheid en veiligheid van iedereen die bij het Wijks Atelier betrokken is voorop staat. We hopen dat we hiermee de activiteiten van het Wijks Atelier in september weer volledig op kunnen starten. Het is belangrijk dat iedereen zich aan de spelregels houdt.
Afhankelijk van hoe covid-19 zich ontwikkelt, kan dit protocol aangepast worden.

1. Algemene uitgangspunten:

1.1 Dit protocol volgt de richtlijnen van de overheid/RIVM
1.2 Dit protocol geldt voor alle activiteiten in de lokalen van het Wijks Atelier. Indien de voorschriften van de overheid/RIVM veranderen, kan dit protocol aangepast worden.
1.3 Cursisten en docenten houden 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit geldt niet voor kinderen/jongeren tot 18 jaar onderling. De afstand tot de docent blijft 1,5 meter
1.4 Als Wijks Atelier gaan we ervan uit dat cursisten en docenten zelf verantwoording nemen voor het houden van 1,5 meter afstand in het Feuniksgebouw, zowel bij de hoofdingang als bij het gebruik van trappen en lift.
1.5 Iedereen vermijdt zoveel mogelijk contact met objecten die door anderen zijn aangeraakt of kunnen worden aangeraakt.
1.6 Iedereen houdt zich aan de algemeen geldende hygiënerichtlijnen, zoals regelmatig handen wassen en hoesten in de elleboog
1.7 Iedere keer als iemand het lokaal binnenkomt, ontsmet je de handen met de aanwezige alcoholgel. De docent van de kinderactiviteiten let erop dat kinderen dat ook doen.
1.8 Beide leslokalen zijn zodanig ingericht dat cursisten en docent onderling 1,5 meter afstand kunnen houden. De gekozen indeling mag niet veranderd worden.
1.9 De docent en/of cursisten zorgen voor voldoende ventilatie in de lesruimte(s) door een of meerdere ramen open te zetten en evt. ook de deuren. Ook in de winter. Zorg er dus voor dat je voldoende warm gekleed bent.
1.10 Het gebruik van de toiletten op de eerste verdieping van het Feuniksgebouw is op eigen risico. Wij kunnen niet garanderen dat deze in voldoende mate schoongemaakt worden.

2. Richtlijnen voor de cursisten:

2.1 Cursisten blijven thuis bij de volgende verschijnselen: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, benauwdheid, lichte hoest en verhoging of koorts. Ook als je slechts milde klachten hebt.
2.2 Blijf ook thuis als één van je huisgenoten deze klachten heeft.
2.3 Voor aanvang van de activiteit controleert de cursist of de docent zich niet heeft afgemeld in verband met bovengenoemde klachten.
2.4 Wij vragen ouders ook kinderen thuis te houden bij genoemde verschijnselen.
2.5 Ouders van cursisten van het kinderatelier mogen kinderen begeleiden naar de lokalen. Het lokaal betreden door ouders is niet toegestaan.
2.6 De leslokalen zijn alleen toegankelijk voor cursisten en docenten en aangemelde vrijwilligers
2.7 Cursisten hangen hun jas aan de achterkant van de stoel en niet op de centrale kapstok
2.8 De cursist ruimt zijn/haar eigen werkplek aan het eind van de les op en maakt de tafel en stoelen schoon met ontsmettingsmateriaal. Ook andere gebruikte voorwerpen, zoals een ezel en schilderplanken, worden schoongemaakt met het ontsmettingsmiddel.
2.9 Materialen van het Wijks Atelier mogen alleen gebruikt worden na toestemming van de docent en moeten na gebruik worden schoongemaakt.
2.10 Voor het schoonmaken zijn oppervlaktesprays, keukenrollen en papieren handdoekjes aanwezig. Het gebruik van stoffen handdoeken en vaatdoekjes is niet toegestaan.
2.11 Cursisten maken zelf meegebrachte materialen, zoals kwasten, thuis schoon. De aanwezige wasbakken zijn alleen voor het handenwassen.

3. Richtlijnen voor docenten:

Alle bovengenoemde richtlijnen gelden waar van toepassing ook voor docenten.

3.1 Indien de docent bovengenoemde ziekteverschijnselen heeft (of één van de huisgenoten) kan de les niet doorgaan. Zij/hij meldt dit direct aan de cursisten per mail tot uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les. Ook bij twijfel of milde klachten gaat de les niet door.
3.2 De docent ziet toe op het navolgen van dit protocol en wijst alle cursisten bij het begin van de activiteit op de regels.
3.3 Bij de aanvang van de activiteit wordt bij elke les gevraagd naar de gezondheid/welzijn van de cursisten.
3.4 De docent van de kinderactiviteit(en) let erop dat ook de werkplekken van de kinderen worden schoongemaakt.
3.5 Bij vertrek uit het lokaal maakt de docent de deurhandels schoon.