Corona update 13 januari 2021

De lockdown, die eerst tot 19 januari 2021 zou duren, is helaas verlengd tot 9 februari 2021. Dit betekent dat de lessen van het Wijks Atelier nog niet opgestart kunnen worden.
Wat heeft dit voor gevolgen?

1. Alle lessen die nog openstaan van de cursussen die in het najaar gestart zijn, zullen na 9 februari ingepland worden. Dit betekent dat ons programma met nog eens drie weken wordt opgeschoven.
2. De nieuwe cursussen die in januari zouden starten, worden verschoven naar eind februari/begin maart. We programmeren de cursussen opnieuw met een nieuwe startdatum.
3. Bij de jaarcursussen bekijken we in overleg met de docenten welke einddatum we aanhouden. Bij deze cursussen vindt dan evt. een verrekening plaats. Dit geldt ook voor het Kinderatelier en het Open Atelier.

Zoals u zult begrijpen, hopen we dat de Coronasituatie begin februari dusdanig verbetert, dat de lessen na 9 februari 2021 weer opgestart kunnen worden. Een Wijks Atelier zonder creatieve activiteiten is geen Wijks Atelier.

Voor alle wijzigingen en nieuwe startdata van onze cursussen verwijzen wij u naar onze website.

Voor nu wensen wij jullie allen gezond te blijven, let goed op elkaar en pas ook op jezelf.