CJP kaart geldig bij Wijks Atelier


Het Wijks Atelier geeft vanaf 20% korting aan jongeren met een CJP pas tot 30 jaar. We vinden het belangrijk, dat jongeren de kans krijgen zich ook creatief te ontwikkelen. Dat is immers goed voor het denken en het brengt hen in contact met onze cultuur.

Digitaal inschrijven is mogelijk. Afhankelijk van de geboortedatum komen extra invulvelden beschikbaar en worden de kosten automatisch gereduceerd met 20%. Bij lezingen wordt in de zaal afgerekend. Met het tonen van de CJP-kaart wordt 20% reductie toegepast.