Algemene voorwaarden

Voor deelname aan een activiteit (cursus/workshop/masterclass) van Stichting Wijks Atelier geldt het volgende:

 1. Uw aanmelding voor een activiteit wordt in behandeling genomen na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier, dat u kunt vinden op de website.
 2. Uw inschrijving wordt per e-mail bevestigd.
 3. Na inschrijving heeft u 14 dagen bedenktijd volgens de wettelijke termijn. Bij inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van een activiteit komt de bedenktermijn komt te vervallen.
 4. Betaling van de volledige verschuldigde bedrag geschiedt per eenmalige machtiging en zal worden geïncasseerd bij aanvang van de activiteit.
 5. De genoemde kosten zijn exclusief eventueel aan te schaffen materiaal of andere benodigdheden, tenzij anders vermeld.
 6. Het eigendomsrecht en het copyright van de activiteit en het materiaal berusten bij (de docenten van) Stichting Wijks Atelier.
 7. Annulering van uw aanmelding is mogelijk volgens de volgende regeling:
  o Bij annulering door de deelnemer na 2 weken van definitieve inschrijving (zie art 3) tot 4 weken voor aanvang: € 25,- administratiekosten.
  o Bij annulering vanaf 4 weken tot 1 week voor aanvang: 20% betalingsverplichting.
  o Bij annulering vanaf 1 week voor aanvang: 100% betalingsverplichting.
 8. Een week voor de start van de activiteit is de peildatum, waarop wordt vastgesteld of deze definitief door kan gaan, aan de hand van het aantal inschrijvingen. De deelnemer krijgt op deze peildatum een email of de cursus wel of niet doorgaat. In het laatste geval zal ook worden bevestigd dat de ontvangen machtiging zal worden vernietigd. Op de website komt ook deze melding te staan. Indien de activiteit doorgaat, is inschrijven na de peildatum altijd mogelijk.
 9. Inschrijven na de start van de cursus is alleen mogelijk in overleg met de cursistenadministratie. Bij beginnerscursussen is dit niet mogelijk, omdat in de eerste lessen de basis wordt gelegd.
 10. Exposities zijn altijd een onderdeel van de cursus.
 11. Deze overeenkomst is geldig tot en met de laatste lesdag van de betreffende activiteit.